TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee en hoort bij de Topsector Energie.

TKI Wind Op Zee

Innovatiemakelaars


Per direct stelt het TKI Wind op Zee geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door offshore wind midden en klein bedrijf. Het MKB kan 50% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro.

Een 'innovatiemakelaar' kan u als MKB-ondernemer begeleiden bij:
• het marktrijp maken van een innovatie,
• het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel,
• het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie,
• het vinden van de juiste samenwerkingspartners
• het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

Heeft u als startende of als MKB-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'? Dan kunt u bij het TKI Wind op Zee vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. Voldoet u aan bepaalde randvoorwaarden, dan kan tot 50% van de kosten voor de ondersteuning van een 'innovatiemakelaar' worden gefinancierd. De andere 50% dient u als ondernemer zelf te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie per onderneming.

Waarom?

Startende en MKB ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn in de Wind op Zee markt of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Deze koplopers wil het TKI Wind op Zee graag verder helpen.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

Met wie?

Het TKI Wind op Zee heeft voor u een lijst met innovatiemakelaars samengesteld.

Innovatiemakelaar

Bedrijf

Expertise

Nick Bakker

Netherlands Maritime Technology

Maritiem, consortiavorming

Jaap ’t Hooft

8Winds

Subsidie verwerving en structurering

Frans Nauta

Department of Imagination

Strategische innovatie

Sep Tunzi

IP Contract Support

Intellectueel Eigendom, Kennisbescherming, Kennisexploitatie

Marcel Klop

NewMeans

Co-development/ Offshore/ Financiering

Sebastiaan Berendse

KplusV MKB start, groei & financiering
Mark Strootman Subsidia Subsidies, Horizon2020, Financiering, Consortiumvorming
Willem Jaspers ERAC Projectontwikkeling, (Europese) financiering en subsidieverwerving.

Jeroen Speelman

TechForce Innovations Businessplan ontwikkeling, Subsidies, Consortiumvorming
Peter Westerhuijs UD Ventures Business innovatie, consortiavorming, financiering, subsidieverwerving

Onderaan deze pagina kunt u deze lijst ook downloaden.

Interesse?

Het aanvragen van de financiële bijdrage bij TKI Wind op Zee kan tot 1 november 2016. De werkzaamheden dienen afgerond te worden voor 24 november 2016. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, neem dan contact op met het TKI Wind op Zee: Martin Weissmann

 

Downloads:

Aanvraagformulier voor financiële bijdrage aan werkzaamheden innovatiemakelaar ▶
Toelichting aanvraagformulier ▶
Lijst met innovatiemakelaars ▶
Samenvatting van de MKB Aanpak ▶
Volledig rapport met MKB Aanpak ▶
 Innovatiemakelaars