TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee en hoort bij de Topsector Energie.

TKI Wind Op Zee

Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie


De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

Omschrijving

De subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI Energie) helpt veelbelovende innovaties, die al vroegtijdig de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie meenemen.

Acceptatie van innovaties én de bijbehorende veranderingen in ons sociaal-maatschappelijk systeem is waar het om gaat bij MVI Energie. De regeling stimuleert onderzoek naar:

Lees meer op de website van RVO.