TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee en hoort bij de Topsector Energie.

TKI Wind Op Zee

Subsidie voor Systeemintegratiestudies


De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

Omschrijving

Deze regeling stimuleert haalbaarheidsstudies naar de grootschalige opslag en conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat om studies voorafgaand aan een R&D-project of een investeringsproject.

Met Systeemintegratiestudies verkennen consortia nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie. Ze hoeven hier geen grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten voor op te tuigen.

Lees meer op de RVO website.