TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee en hoort bij de Topsector Energie.

TKI Wind Op Zee

Systeemintegratie op de Noordzee


De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

Omschrijving
Regeling, samen met TKI Gas, gericht op het creëren van meerwaarde door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Deze meerwaarde bestaat uit:

Het onderzoek heeft betrekking op onderwerpen zoals het delen van ruimte, infrastructuur, energieopslag- en conversie. In aanvulling op dit onderzoek kan binnen onderzoeksprojecten ook de bijdrage aan het creëren van meerwaarde in de ruimtelijke planning door samenwerking met andere stakeholders zoals bijvoorbeeld de scheepvaart, natuurbehoud, visserij en recreatie worden onderzocht.


Kenmerken:

Gericht op:

samenwerking op de Noordzee

Tendersysteem:

op basis van rangschikking

Tender open:

1 april 2017

Tender sluit:

23 mei 2017

Budget:

€ 1 miljoen

Maximale subsidieomvang:

€ 350.000 per project


Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

Lees meer op de website van RVO.