TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee en hoort bij de Topsector Energie.

TKI Wind Op Zee

DAISY4OFFSHORE


DAISY bestaat uit een volledig geïntegreerd pakket van technieken om de conditie van windturbines te monitoren. Het helpt eigenaren en onderhoudspartijen bij het nemen van beslissingen m.b.t. de optimalisatie van de O&M-strategie op de korte en lange termijn.

Contactgegevens
  • KEC Engineering & Consultancy
  • Paul van Kempen
  • T +31 (0) 13 455 00 44
  • E
  • W daisy-solutions.com

Projectpartners

Delta Infra BV

Dutch Institute World Class Maintenance

ECN

IMS International / KEC

IJssel Technologie

TU/e