TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee en hoort bij de Topsector Energie.

TKI Wind Op Zee

LAWINE


Lidar Applications for Wind farm Efficiency

ECN heeft samen met partners TU Delft, Avent LiDAR Technologies en XEMC Darwind het vierjarige TKI Wind op Zee project LAWINE (LiDAR Aanvraag voor Wind Energy Efficiency) uitgevoerd. In dit project is de toepassing van LIDAR technologie voor wind energie ontwikkeld en gevalideerd. Met als doel om offshore windmolenparken beter te kunnen opereren en zodoende de kosten van offshore windmolenparken verder te verlagen.

De geplande deliverables in het project zijn binnen de gestelde tijd en budget geleverd.

Het projectteam- met een verscheidenheid aan competenties - heeft in een vruchtbare samenwerking de volgende interessante projectresultaten opgeleverd:

 1. De toepassing van ground based LiDAR voor wind resource en loads assessments campagnes is geverifieerd. Op deze wijze kunnen windturbineprestaties worden geverifieerd zonder het plaatsen van dure meetmasten.
 2. Power performance assessments kunnen nauwkeuriger worden uitgevoerd met behulp van windprofiel-metingen met de LiDAR.
 3. LiDAR metingen zijn succesvol gebleken om windturbine-zoggen te karakteriseren, hierdoor kan de lay-out van offshore windparken beter worden geoptimaliseerd.
 4. In het project is aangetoond dat nacelle LiDARs uitermate geschikt zijn voor het uitvoeren van power performance assessments.
 5. Er is aangetoond dat LiDAR metingen in combinatie met geavanceerde controllers aanzienlijke voordelen kunnen bieden voor de regulering van rotorsnelheid en vermindering van vermoeiingsbelasting.
 6. Het is aangetoond dat LiDARs scheefstand van windturbines nauwkeurig kunnen bepalen, hetgeen een belangrijk aspect is voor de implementatie van ECN windpark controllers.
 7. ECN heeft een LiDAR-kalibratiefaciliteit ontwikkeld waar de industrie haar LiDARs op een zeer effectieve manier kan kalibreren. Een dergelijke faciliteit is van cruciaal belang voor de succesvolle toepassing van LiDARs voor wind resource assessment en power performance verificatie.

De projectresultaten zijn op diverse conferenties en workshops gedeeld met onderzoekers en industrie.

Downloads:
Final Report LAWINE november 2016
Winddays 2016 presentatie Shining LiDAR light on wind farm efficiency 15 juni 2016
Projectpresentatie 30 januari 2015
Contactgegevens
 • ECN
 • Peter Eecen
 • T +31 (0) 88 515 8279
 • E

Projectpartners

Avent Lidar Technology

ECN

Norcowe

TU Delft

Windscanner

XEMC Darwind

 LAWINE
{ record.title }}